Για εμάς

Έργο Whaam

www.whaamproject.eu

Το έργο Whaam στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, των γονέων και των επαγγελματιών υγείας στην παρατήρηση των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ αλλά παράλληλα τους επιτρέπει το σχεδιασμό και τη διάχυση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Το έργο Whaam βασίζεται στην ιδέα της δικτύωσης γύρω από το παιδί που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ καθώς και στη βελτίωση της συνεργασίας σπιτιού-σχολείου.

Πλαίσιο

Cnr Itd

www.itd.cnr.it

Το ινστιτούτο εκπαιδευτικών τεχνολογιών (ITD) αποτελεί ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας το οποίο απασχολεί περισσότερους από 40 ερευνητές, τεχνολόγους και τεχνικούς. Έχει δυο παραρτήματα, ένα στη Γένοβα και ένα στο Παλέρμο. Οι κύριοι τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας του ινστιτούτου είναι οι γνωστικές επιστήμες, επιστήμη των υπολογιστών καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των ICT τεχνολογιών σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (σχολείο, πανεπιστήμιο, επιχείρηση), η μελέτη της τεχνολογικής καινοτομίας ως πηγή μάθησης, εκπαιδευτικά θέματα που σχετιζονται με διαφορετικούς τομείς και θέματα (ανθρωπιστικές επιστήμες, περιβαλλοντική εκπάιδευση, υγεία κλπ.), ζητήματα μάθησης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας (αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικά μειονεκτήματα, διαπολιτισμικά θέματα κλπ.). Σε αυτό το πλάισιο, το ITD έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα με εθνική και διεθνή χρηματοδότηση.

Ομάδα CNR ITD

Nome e cognome

Ruolo nel progetto

Ese Politecnico Do Porto

www.ese.ipp.pt

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής IPP προσφέρει μια σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων 12 μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ενός διατμηματικού διδακτορικού διπλώματος με το Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela, στην Ισπανία. Η υποστηρικτική μονάδα για τα σχολεία ένταξης (UAEI) ως ερευνητικό κέντρο ιδρύθηκε το 2004 για να υποστηρίζει τα σχολεία κατα τη διαδικασία ένταξης παρέχοντας (i) συμβουλευτική, (ii) προγράμματα κατάρτισης στους επαγγελματίες εκπαίδευσης κυρίως σε θέματα ΔΕΠΥ, ICF-CY, διαχείρησης της τάξης και της συμμετοχικής εκπαίδευσης, (iii) υπηρεσίες εκτίμησης και παρέμβασης σε παιδιά βασισμένες στη μεθοδολογία “Transdisciplinary Play-based methodology” (Διεπστημονική μεθοδολογία βασισμένη στο παιχνίδι) (Linder, 1993, 2008). Η UAEI έχει εμπλακεί σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα που αφορούν κυρίως στην υποστήριξη γονέων και δασκάλων σε σχέση με τη ΔΕΠΥ, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών πολιτικών, στη συμβουλευτική για τη χρήση του ICF-CY στην εκπαίδευση καθώς και στη μετάφραση και στην προσαρμογή διαγνωστικών εργαλείων στην πορτογαλλική γλώσσα (π.χ. Supports Intensity ScaleTM, AAIDD, 2003;2012).

Ομάδα UAEI

Trinity College Dublin

www.tcd.ie

Το πανεπιστήμιο Trinity του Δουβλίνου ιδρύθηκε το 1952 και είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας καθώς και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης. Στη σημερινή πανεπιστημιούπολη υπερσύγχρονες βιβλιοθήκες, εργαστήρια και εγκαταστάσεις πληροφορικής πλαισιώνουν τα ιστορικά κτίρια σε μια έκταση 47 στρεμμάτων. Το πανεπιστήμιο Trinity εξακολουθεί να προσελκύει ταλαντούχους φοιτητές από την Ιρλανδία και το εξωτερικό. Η Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών και Στατιστικής (TCD) μέσω του Δρ. Doherty, θα παρέχει το σχεδιασμό και την τεχνογνωσία της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής στο έργο συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως είναι εμπλοκή των μαθητών και η χρηστικότητα ενώ παράλληλα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην αξιολογηση των αξιολογήσεων.

Ομάδα TCD

Aristotle University of Thessaloniki

www.auth.gr

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) χρησιμεύει ως ένα μητροπολιτικό πανεπιστήμιο της Νότιας Ευρώπης. Στην Ιατρική σχολή, ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ανέρχεται άνω των 500 ενώ οι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος είναι περισσοτέροι των 3500. Σε αυτό το έργο το Α.Π.Θ συμμετέχει μέσω του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής το οποίο πρωτοπορεί στην έρευνα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής αποτελεί ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης επικουρικών τεχνολογιών, εφαρμοσμένων νευροεπιστημών, Ιατρικής εκπαίδευσης, συναισθηματικής υπολογιστικής, σημασιολογικού ιστού, ακτινοδιαγνωστικής και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Το γκρουπ Ιατρική Πληροφορική Εκπαίδευσης (βλέπε) επικεντρώνεται στη διερεύνηση καινοτόμων μεθοδολογιών εκπαίδευσης και πληροφορικής για την εφαρμογή και προώθηση προτοποριακών και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στην ιατρική εκπαίδευση. Η ομάδα του Α.Π.Θ είναι άκρως διεπιστημονική απαρτιζόμενη από επαγγελματίες υγείας (π.χ. ιατρούς) και ακαδημαϊκούς ως μηχανικούς υπολογιστών και προγραμματιστές. Η ομάδα του Α.Π.Θ από το 2005 έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχει συντονίσει το έργο ContentPlus project “mEducator” ενώ τώρα κατέχει συντονιστικό ρόλο στο έργο “ePBLnet” (TEMPUS).

Ομάδα Α.Π.Θ

Addiss

www.addiss.co.uk

Το ADDISS αποτελεί ένα εγγεγραμμένο εθνικό φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγαλης Βρετανίας το οποίο παρέχει ενημερωμένο και φιλικά προσβάσιμο ενημερωτικό υλικό και πηγές πληροφόρησης σχετικά με τη ΔΕΠΥ ενώ παράλληλα παρέχευ υποστήριξη σε γονείς, πάσχοντες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας. “Ό,τι και αν ψάχνετε σχετικά με τη ΔΕΠΥ, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να βοηθήσουμε”.

Ομάδα Addiss