Ανασκόπηση της ΔΕΠΥ

Πως αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα

ΔΕΠΥ

Με τον όρο ΔΕΠΥ αναφερόμαστε στο σύνδρομο Ελλειματικούς Προσοχής και Υπερκινητικότητας το οποίο έχει οριστεί ως μια νευροβιολογική διαταραχή. Η ΔΕΠΥ συνοδεύει το άτομο δια βιου και χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακά ασυμβίβαστα, διάχυτα (σε διάφορες καταστάσεις, όπως στο σπίτι και στο σχολείο) και επίμονα χαρακτηριστικά έντονης διάσπασης προσοχής, υπερκινητικότητας και/ή παρορμητικότητας. Τα αγόρια είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να διαγνωστούν με ΔΕΠΥ συγκριτικά με τα κορίτσια ενώ περίπου το 5% των μαθητών έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ. Ένα άτομο με ΔΕΠΥ συνήθως εμφανίζει σύνοδα χαρακτηριστικά όπως είναι εναντιωματική προκλητική διαταραχή, δυσκολίες στις λεπτές και αδρές κινήσεις, γλωσσικά και μαθησιακά προβλήματα, άγχος και κατάθλιψη. Οι συννοσηρότητες επιμένουν και στην ενήλικη ζωή του ατόμου αλλά με διαφορετική συμπτωματολογία.

Μάθε περισσότερα....

Στο Σπίτι

 • Απαιτεί διαρκή προσοχή
 • Συχνά ξεχνά τις υποχρεώσεις του/της
 • Χρονοτριβεί, αποφεύγει ή διαμαρτύρεται έντονα όταν πρέπει να διεκπεραιώσει κάποιες εργασίες όπως είναι τα σχολικά μαθήματα
 • Συχνά χάνει ή τοποθετεί σε λάθος θέση τα αντικείμενα
 • Παρουσιάζει δυσκολία στον ύπνο
 • Δυσκολέυεται να παραμείνει καθίμενος κατα τη διάρκεια των γευμάτων
 • Μπορεί να είναι ευαίσθητος/η στο φως και στους δυνατούς θορύβους
 • Παρουσιάζει δυσκολίες στην συναναστροφή με τα αδέλφια και τους συνομηλίκους
 • Απογοητεύεται εύκολα
 • Δεν προσαρμόζεται εύκολα σε απρόβλεπτες αλλαγές

Στο σχολείο

 • Ασθενή βραχυπρόθεσμη μνήμη
 • Πιθανά προβλήματα συντονισμού αδρών και/ή λεπτών κινήσεων
 • Δυσκολίες στην επεξεργασία που σχετίζεται με θέματα γλώσσας, ανάγνωσης, ορθογραφίας και υπολογισμών
 • Δυσκολίες στη διατήρηση προσοχής σε καθήκοντα που δεν άπτονται των ενδιαφερόντων τους
 • Δυσκολίες στην οργάνωση εκεθέσεων, εργασιών και σχολικών υποχρεώσεων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς τα οποία εκδηλώνονται με αποφυγή των υποχρεώσεων τους, δεν υπακούουν σε κανόνες, φαίνονται αδιάλλακτοι ενώ συχνά εναντιώνονται και προκαλούν τις αρχές

Στην ομάδα

 • Συχνά εναντιώνεται ή αμφισβητεί τους κανόνες
 • Δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων
 • Απογοητεύεται εύκολα και έχει χαμηλά επίπεδα ανοχής
 • Τείνει να είναι άκαμπτος ενώ παράλληλα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις αλλαγές
 • Αδυνατεί να περιμένει τη σειρά του σε δραστηριότητες ή παιχνίδια
 • Παρορμητικές συμπεριφορές
 • Χρησιμοποιεί σωματική και λεκτική βία