1

Χτίσε το δίκτυό σου

Η εφαρμογή WHAAM θα σας καθοδηγήσει στην δημιουργία ενός ειδικού δικτύου για το παιδί ή τον νέο.

Οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση κάθε δικτύου

Σύμφωνα με την εμπειρία μας είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή ενός επαγγελματία υγείας που έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση ΔΕΠΥ αλλά και συμπεριφορικών και συναισθηματικών προκλήσεων.

Το δίκτυο συχνά θα εμπεριέχει και δασκάλους ή άλλους ενήλικες που υποστηρίζουν το παιδί ή τον νέο

Το δίκτυο θα βοηθήσει στην παρακολούθηση και την καταγραφή των συμπεριφορών σε διαφορετικά πλαίσια

Χτίσε το δίκτυο του παιδιού
2
close

Πώς να αναγνωρίσετε την συμπεριφορά

Αναγνωρίστε την προβληματική συμπεριφορά

Η σχετική συμπεριφορά του παιδιού είναι απαραίτητο να αξιολογείται εντός του κοινωνικού και προσωπικού του πλαισίου (π.χ. στο σπίτι, στο σχολείο, με φίλους κτλ.)

Συγκεκριμένη συμπεριφορά θα αναγνωριστεί και θα οριστεί σε οποιοδήποτε πιθανό πλαίσιο με την βοήθεια ενός επαγγελματία ηγείας

Η συμπεριφορά πρέπει να περιγραφεί με έναν κατανοητό τρόπο

Είναι σημαντικό η συμπεριφορά αυτή να είναι εύκολα παρατηρείσιμη και μετρίσιμη

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η συμπεριφορά πρέπει να αναγνωριστεί επίσης. Αυτό είναι γνωστό ως το «Πλαίσιο γεγονότος»

Όρισε την συμπεριφορά
3

Παρατήρηση της συμπεριφοράς

Όταν παρακολουθούμε συμπεριφορές που θέλουμε να καταγράψουμε

  • Πόσο συχνά συμβαίνει (συχνότητα)
  • Πόσο διαρκεί (διάρκεια)
  • Πού παρατηρείται (πλαίσιο)

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να είναι πολύ βοηθητικοί στην αναγνώριση συγκεκριμένων συμπεριφορών. Mια συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση έχει αναπτυχθεί, προκειμένου να βοηθηθεί η κατανόηση και βελτίωση της ακρίβειας των παρατηρήσεων.

Η εφαρμογή WHAAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε tablets, smartphones και laptops

Η εφαρμογή WHAAM επιτρέπει την μεταφορά των παρατηρήσεων και από το smartphone

Πώς να κάνετε την αξιολόγηση
4

Αναγνωρίζοντας και κατανοώντας το νόημα της συμπεριφοράς

Όλες οι συμπεριφορές έχουν ένα νόημα. Ακόμα και συμπεριφορές που μοιάζουν αυτόματες ή αντανακλαστικές έχουν ένα κινητρο

Αυτό το κίνητρο ονομάζεται «λειτουργία».

Ένας χρήσιμος τρόπος για την αναγνώριση της λειτουργίας μιας συμπεριφοράς είναι η προσέγγιση «ΑΒΓ» της λειτουργικής ανάλυσης

  • Α = Τι έγινε στην αρχή
  • Β = Η συμπεριφορά
  • Γ = Η επίπτωση, που ακολουθεί την παρατηρούμενη συμπεριφορά

Η εφαρμογή WHAAM υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση.

Συγκεντρώστε το ΑΒΓ μέσω του WHAAM
5

Σχεδιάστε μια παρέμβαση

Η σχεδίαση μπορεί να βοηθηθεί από την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας.

Γονείς και δάσκαλοι μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη του σχεδίου.

Η εφαρμογή WHAAM βοηθά στην παρατήρηση καταγραφή και παρακολούθηση στρατηγικών κατά την διάρκεια των σχεδιασμένων παρεμβάσεων.


Πώς να προγραμματίσετε μια παρέμβαση
6

Επαληθεύστε τα αποτελέσματα

Σχεδιάσαμε το WHAAM για να υποστηρίξει και να βελτιώσει τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας τα προτερήματα της γραφικής αναπαράστασης προκειμένου να περιγράψει τα κύρια αποτελέσματα των παρατηρήσεων.

Η εφαρμογή WHAAM θα παράξει επίσης και κάποιους συνθετικούς δείκτες που βοηθούν στην δημιουργία σχετικών αναφορών.

Αξιολόγησε την παρέμβαση